Tutvustus

Omame Majandustegevuse registri registreeringuid tegevusaldel Projekteerimine, Liikluskorralduse projektide tegemine, Ehitusprojekti ekspertiis ja Ehitise audit.

Aastast 2009 oleme Eesti Projektbüroode Liidu liige.

Maanteeamet tunnustas meid tiitliga “2017 aasta parim projekteerija”

Transpordiamet tunnustas meid tiitliga “2022 aasta parim projekteerija”

Omame ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaate.

Kogemustega töötajad

Meie töötajate töökogemus erineva raskusastme ja töömahuga projektide koostamisel ületab 30 aastat.

Oleme kaasa löönud erinevate transpordiliikide jaoks taristu kavandamisel ning erineva sihtotstarbe ja keerukusega spordi- ja vaba aja veetmise objektide projekteerimisel.

Töövahendid

Projektide koostamisel kasutame lisaks enamlevinud kontoritarkvarale  litsentseeritud Autodesk ja Novapoint spetsiaaltarkvara. Uuendame läbi hooldus- ja rendilepingute kasutatavaid töövahendeid pidevalt.

Tegevus

Põhitegevus
 • Maanteede, tänavate, parklate ja laoplatside projekteerimine
 • Terviseradade ja kergliiklusteede projekteerimine
 • Staadionite ja spordiväljakute projekteerimine
 • Taastusremondi- ja freesiprojektide koostamine
 • Liiklusskeemide koostamine detailplaneeringute tarbeks
 • Teekatendi dimensioneerimine, katendiprojektide koostamine
 • Ehitusaegsete liiklusskeemide koostamine
 • Projektijuhtimine ja projekteerimise peatöövõtt
Partnerite abiga
 • Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine (vesi, kanalisatsioon, soojus, gaas, elekter, side)
 • Geodeetilised uuringud
 • Geoloogilised uuringud
 • Dendroloogilised uuringud
 • Liiklusuuringud
 • Mürauuringud
 • Visualiseerimine
 • Maastikuarhitektuur
 • Sildade projekteerimine

Aastast 2009

oleme Eesti Projektbüroode Liidu liige.

Meie eesmärgiks on luua keskkonda ja inimest säästvaid lahendusi ning tagada protsessi käigus kõigi osapoolte maksimaalne rahulolu.

Vastutustundliku ettevõtte tegutsemise põhimõtted

Pakume klientidele vigadeta projekte

Peame kinni kõigist oma lubadustest

Teeme koostööd ainult usaldusväärsete partneritega

Juhtkond püstitab igal aastal eesmärgid ja tutvustab kõigile töötajatele

Meie projektilahendused peavad olema keskkonnasäästlikud ning parandama meie kõigi elukvaliteeti

Kohustume pidevalt täiustama oma protsesse, et olla edukamad