2022.a.
Kõrgessaare kergliiklustee

Asukoht: Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik
Tellija: Kõrgessaare Osavalla Valitsus
Projekti eesmärk: Kergliiklejate eraldamine mootorsõidukitest, kergliikluse kavandamine sujuvamaks, mugavamaks ja turvalisemaks. Avardada piirkonna elanike tervisespordi võimalusi.

2022.a.
Piibelehe, Mustjõe, Tuuleveski tänavad ja Tuuliku tee

Asukoht: Tallinn, Haabersti ja Kristiine linnaosa
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Piirkonna planeeringuid ja olemasolevat ümbritsevat keskkonda arvestav liiklus- ja ruumilahenduse eskiis rekonstrueerimisele kuuluvate tänavalõikude kohta.

2022.a.
Kooli pargi Pumptrack

Asukoht: Pärnu maakond, Sindi linn
Tellija: Tori Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Endise liiklusõppetee asukohale rajada pumptrack rada. Võimalus muuta koolitee huvitavamaks, kasutades ühendusi olemasolevate kergliiklusteedega.

2022.a.
Ülase ja Meelespea tee rekonstrueerimine

Asukoht: Rae vald, Kopli küla
Tellija: Rae Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Tänavalõikude rekonstrueerimine. Kergliiklustee rajamine ning ühendamine olemasoleva kergliiklustee võrgustikuga, paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine.

2021.a.
Purtse tuulepargi teed

Asukoht: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald
Tellija: Enefit Wind Purtse AS
Projekti eesmärk:  Elektrituulikute ehitamiseks ja hooldamiseks vajalike teede ja platside rajamine.

2021.a.
Posti tn rekonstrueerimine

Asukoht: Lääne maakond, Haapsalu linn
Tellija: Haapsalu Linnavalitsus
Peatöövõtja: AS YIT Eesti
Projekti eesmärk: Tänavalõikude rekonstrueerimine suurendades liiklusohutuse taset. Kergliiklejatele (jalakäijad, jalgratturid) paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste- ning tänapäevase linnaruumi loomine.

2021.a.
Narva suusastaadion

Asukoht: Narva linn, Ida – Viru maakond
Tellija: SA Narva Linna Arendus
Projekti eesmärk: Äkkeküla terviseradade rekonstrueerimine võimaldamaks aastaringne kasutamine.

2021.a.
Puiestee tn ja Vaikne tn rekonstrueerimine

Asukoht: Elva linn, Tartumaa
Tellija: Elva Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Sõidutee ja jalgteede rekonstrueerimine. Sademevee süsteemi ja tänavavalgustuse rajamine Puiestee tänavale.

2021.a.
Eisma sadama palliplats

Asukoht: Eisma küla, Haljala vald, Lääne – Viru maakond
Tellija: MTÜ Eisma Sadam
Projekti eesmärk: Multifunktsionaalne spordiväljak – sobivusega korvpalli, võrkpalli ja tennise mängimiseks.

2020.a.
RT nr 11250 Viimsi-Randvere km 0,69-0,84

Asukoht: Viimsi vald, Harjumaa
Tellija: Transpordiamet
Projekti eesmärk: Olemasoleva liiklusohtliku ringristmiku ümberehitamine, et tõsta liiklusohutuse taset, parandada sõidumugavust ja katendi kandevõimet.

2020.a.
Põllu tn 68 ja Raudtee tn 73 kinnistuväliste kõnniteede rajamine

Asukoht: Tallinn, Nõmme LO
Tellija: Tallinna Linnavaraamet
Projekti eesmärk: Liiklusohutuse suurendamine. Jalgsi ja rattaga liikujate võimaluste parandamine muutes selle sujuvamaks, mugavamaks ja turvalisemaks.

2020.a.
RT nr 21131 Masa-Kaali km 2,2-3,2 jalg- ja jalgrattatee

Asukoht: Kaali küla, Saaremaa vald
Tellija: Transpordiamet
Projekti eesmärk: Kergliiklejate liiklusohutuse parandamine.

2020.a.
Viljandi mnt ja Järvevana tee vaheline kergliiklustee

Asukoht: Tallinn, Kesklinna LO
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Kergliiklusteede põhivõrgu ühendamine luues paremad liikumisvõimalused jalakäijatele, jooksjatele, jalgratturitele jt kergliiklejatele.

2019.a.
Kooli tee ja Koidu tee ehitusprojekt

Asukoht: Linnamäe, Lääne – Nigula vald
Tellija: Lääne – Nigula Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Juurdepääsu tagamine Kooli tee 2a kinnistule, sõiduautode parkla, spordiväljaku ja kergliiklustee rajamine.

2019.a.
Palivere multifunktsionaalne spordiplats

Asukoht: Palivere, Lääne – Nigula vald
Tellija: Lääne – Nigula Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Palivere alevikku multifunktsionaalse spordiplatsi rajamine, jalgpalli ja teiste spordialadega tegelemiseks.

2019.a.
Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala

Asukoht: Tartu linn, Kambja vald
Tellija: Maanteeamet
Projekti eesmärk: Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ümberehitus, liiklusohutuse taseme tõstmine, liikluse sujuvuse ja läbilaskvuse suurendamine.

2019.a.
Nõmme - Mustamäe maastikukaitseala terviserajad

Asukoht: Nõmme LO, Mustamäe LO
Tellija: Eesti Terviserajad SA
Projekti eesmärk: Terviseradade rajamine koos kergliiklusteede kohaliku ja põhivõrgu laiendamisega.

2019.a.
Lennujaama tee laiendus

Asukoht: Kesklinna LO, Lasnamäe LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Tee laiendamine sõidukite suurema läbilaskvuse ja sõidumugavuse tõstmiseks.

2019.a.
Muuga tee ja Pärnamäe tee ristmik

Asukoht: Pirita LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Ristmiku läbilaskvuse, sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

2019.a.
Paldiski mnt kergliiklustee (Õismäe tee I sissesõit - Järveotsa tee)

Asukoht: Haabersti LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Kergliikluse kavandamine sujuvamaks, mugavamaks ja turvalisemaks

2018.a.
Kergliiklustee Viljandi mnt - Järvevana tee põhiprojekt

Asukoht: Nõmme, Kristiine ja Kesklinna LO
Tellija: Eesti Terviserajad SA
Projekti eesmärk: Kergliiklusteede põhivõrgu laiendamine

2018.a.
Teelise T1 ja T2 kinnistul busside ümberpööramisala ehitusprojekt

Asukoht: Nõmme LO, Tallinn
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Rajada linnalähiliini bussidele peatuse/ootekoht

2018.a.
Laulasmaa - Lohusalu kergliiklustee ehitusprojekt

Asukoht: Lääne – Harju vald, Harjumaa
Tellija: Lääne – Harju Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Tõsta jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutust, andes lahenduse jalg- ja jalgrattatee rajamisele

2017.a.
TM 46 Tatra - Otepää - Sangaste km 1,950-12,972,
Pühi - Makita rekonstrueerimise ehitusprojekt

Asukoht: Kambja vald, Tartu maakond
Tellija: Maanteeamet
Projekti eesmärk: Rekonstrueeritava Pühi – Makita lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse
tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine

2017.a.
Toonela tee rekonstrueerimine

Asukoht: Tallinn, Kesklinna LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Rahvusstaadionile uue juurdepääsutee rajamine koos sõidutee rekonstrueerimisega. Ohutumate ja paremate liikumisvõimaluste loomine kergliiklejatele, parkimise võimaldamine sõiduautodele ja bussidele.

2017.a.
Mustamäe tee 112-138
kvartalisiseste teede ehitusprojekt

Asukoht: Tallinn, Mustamäe LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Kvartalisiseste teede korrastamine, paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine jalakäijatele

2017.a.
Paldiski mnt
(Mõisa tn - Nurklik tn) ühissõidukirada

Asukoht: Tallinn, Haabersti LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Paldiski mnt linna tuleval suunal ühissõidukiraja rajamine ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamiseks

2017.a.
Rae küla jalg- ja jalgrattateed

Asukoht: Harjumaa, Rae vald, Rae küla
Tellija: Maanteeamet, Rae Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Valgustatud jalg- ja jalgrattatee rajamine bussipeatuste lahendusega

2017.a.
T 29 Märjamaa - Koluvere
km 0,05 - 14,36
tee ehitusprojekt

Asukoht: Rapla maakond, Märjamaa vald
Tellija: Maanteeamet
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine

2017.a.
"Ehitajate tee" bussipeatuste ehitusprojekt

Asukoht: Tallinn, Haabersti LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Täiendavate ühistranspordipeatuste rajamine

2017.a.
Gildi tänava taastusremondi kirjeldus ja joonised

Asukoht: Tallinn, Kesklinna LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Sõidu- ja jalgteede katete asendamine

2017.a.
Keila linnas (Tuula tee ja Koidu tänava / Vaikse tänava / Ülesõidu tänava) ehitusprojektid

Asukoht: Harjumaa, Keila linn
Tellija: Keila Linnavalitsus
Projekti eesmärk: Sõidutee seisukorra parandamine, paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine kergliiklejatele

2017.a.
Kesk tee ja Heki tee rekonstrueerimise põhiprojekt

Asukoht: Harjumaa, Viimsi vald, Haabneeme alevik
Tellija: Viimsi Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Olemasolevate teede ja parklate rekonstrueerimine, luues kergliiklejatele paremad ja ohutumad liikumisvõimalused liikluse rahustamise meetmete rakendamisega

2016.a.
Riigimaantee nr 11114 Jüri - Vaida (km 1,93-6,06) jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt

Asukoht: Harjumaa, Rae vald, Aaviku ja Patika küla
Tellija: Rae Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Jalg- ja jalgrattatee projekteerimine, Asumite ühendamine ühtse kergliiklusteede võrgustikuga

2016.a.
Räägu tn (Mustamäe tee - Mooni tn) rekonstrueerimise põhiprojekt

Asukoht: Tallinn, Kristiine LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine, paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine kergliiklejatele

2016.a.
Vesivärava tn (Poska tn - Narva mnt) rekonstrueerimise põhiprojekt

Asukoht: Tallinn, Kesklinna LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Uus liikluskorraldus, teekatte seisukorra parandamine ja liiklusohutuse taseme tõstmine kergliikustee rajamisega

2016.a.
Kakumäe tee kergliiklustee (Landi tee - Soolahe) tee põhiprojekt

Asukoht: Tallinn, Haabersti LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine, liiklusohutuse taseme tõstmine kergliikustee rajamisega

2016.a.
T1 Tallinn-Narva km 17,2-18,7 lõunapoolse kogujatee ehitusprojekt

Asukoht: Harju maakond, Jõelähtme vald
Tellija: Maanteeamet, põhja regioon
Projekti eesmärk: Uue kogujatee rajamine

2016.a.
T5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru km 16,120-28,231

Asukoht: Pärnu maakond, Tori vald
Tellija: Maanteeamet, lääne regioon
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine

2016.a.
T11128 Kehra jaama tee km 0,0-0,86

Asukoht: Harju maakond, Kehra vald
Tellija: Maanteeamet, põhja regioon
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine

2016.a.
Juhkentali tn (Liivalaia tn - Odra tn) taastusremont

Asukoht: Tallinn, Kesklinna LO
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekti eesmärk: Teekatte seisukorra parandamine

2015.a.
Õismäe raba terviserada

Asukoht: Tallinn, Haabersti LO
Tellija: Eesti Terviserajad SA
Projekti eesmärk: Paremate võimaluste loomine tervisespordi harrastamiseks ja igapäevaseks vaba aja veetmiseks looduses.